ПОЩЕНСКА КУТИЯ: ОСТРОВ НА НАДЕЖДАТА


vd 01/04/2003

Уважаеми автори на вестник “Клуб Д” и списание “Доктор Д”,

Пишат ви родители на дете с диабет тип 1 (новооткрит, от 6 месеца). Искаме с това писмо да ви благодарим за информацията, която получаваме чрез вашите издания. Тя винаги е много актуална и полезна за нас. Дава ни надежда, че се работи по проблемите на тази болест, а това все пак малко ни успокоява. Откакто прочетохме първия брой в Клиниката по детски диабет в София, всеки следващ брой четем по Интернет. Знаем, че в него ще намерим новостите, свързани с лечението на болестта на нашето дете. А това сега е най-важното за нас. Благодарим ви за информацията. Желаем ви много успехи. И не забравяйте, че вие сте островът на надеждата за болните от диабет хора.

Семейство СТОЙКОВИ, Ямбол

Novo Nordisk