ОБЩЕСТВЕН КАБИНЕТ “ДИАБЕТНО СТЪПАЛО”


vd 01/04/2003

В началото на март в Бургас направи своя прощъпулник Обществен кабинет “Диабетно стъпало”. Той е част от пилотната програма за социални предприятия в България на фондация Каунтерпарт и Американската агенция за международно развитие.

Кабинетът, като част от системата за цялостни диабетни грижи в Бургаска област, си е поставил за цел да мотивира хората с повишен риск да поемат отговорност за предотвратяване на проблема “диабетно стъпало” и за намаляване на риска от ранно инвалидизиране. Амбициозната му задача е да създаде регистър на проблема и условия за равнопоставеност на здравните услуги на хората с диабет от града и селото.

При откриването на кабинета сбито изложение на основните медицински страни на проблема “диабетно стъпало” направи д-р Румен Богданов, който е сред пионерите в тази област на медицината у нас. “Системата от основни грижи за краката, при навременно и стриктно прилагане, би могла да остави в миналото радикалната мярка за решаване на проблема – ампутациите”, подчерта специалистът. Д-р Богданов изрази надежда, че интензивното обучение за грижите за краката ще доведе до повишаване на здравната култура на хората с диабет и с профилактичната работа ще се даде възможност за диспансеризация според риска от проблема “диабетно стъпало”.

Общественият кабинет предвижда:

– индивидуално и групово обучение на диабетиците и близките им по базовите грижи за защита на краката

– информиране по правата за разрешаване на проблема “диабетно стъпало”

– посредничество пред държавните, общинските и неправителствени институции за подпомагане на социалната интеграция, трудовата реализация, квалификацията и образованието

– партньорство със семейни лекари и специалисти

– консултации – трудово-правни, психо-социални, здравни

– медицински услуги в кабинета и по домовете: измерване на кръвна захар и кръвно налягане, определяне на зоните на повишен натиск върху ходилото, грижи за ноктите и кожата, диспансеризация в зависимост от степените на риска, работа в подиатричен екип

За контакти:

Бургас 8001, к-с “Братя Миладинови”, ул. “Янтра” 28, ет.2

тел./факс 056/800 845

e-mail& Jekova@abv.bg

С новооткритата придобивка сдружението на диабетиците в Бургаска област “Пламък на надеждата” ознаменува и започналата вече Европейска година на хората с увреждания. Извървяна бе първата стъпка от поредицата предстоящи крачки за намаляване на инвалидността и подобряване на качеството на живот.

Калина ВЕРГИЕВА

Novo Nordisk