КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА?


vd 01/04/2003

Всяка клинична пътека представлява поредица от целенасочени и научнообосновани действия, които се прилагат на пациенти с определени заболявания в болничното заведение с цел да се постигне бързо, ефективно и ефикасно лечение. Всички действия са разположени в строга последователност във времето и се извършват от членовете на лекуващия екип – лекари, медицински сестри, лаборанти, психолози и друг помощен персонал.

Клиничните пътеки са основани на съвременните общоприети европейски и световни стандарти за качество на медицинската помощ. За тяхното изпълнение са необходими висококвалифицирани специалисти и съответно оборудване. Придържането към тези стандарти гарантира правилно и ефикасно лечение, съкращава престоя на пациента в болницата и определя терапевтичното поведение на лекарите от извънболничната помощ след изписването му.

Възможността да се изпълняват качествено всички действия, включени в клиничните пътеки, е основно изискване на НЗОК за сключване на договор с болничното заведение.

Клиничните пътеки са изработени от водещи български специалисти в различните медицински области.

Novo Nordisk