СБЛЪСЪКЪТ НА ИНТЕРЕСИ Е ВЕЧЕ НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ


vd 01/03/2003

Дискусия около кръглата маса на тема “Предложения за създаване на принципи за позитивна и реимбурсна листа 2003” се състоя в парламентарната комисия по здравеопазване, съвместно със здравното министерство и НЗОК. Взеха участие представители на всички заинтересовани страни: от Браншовата камара на търговците на едро с лекарствени средства, през сдруженията на българските и на чуждестранните фармацевтични производители и съюзите на лекарите и стоматолозите, до организациите на пациентите.

Изприказваха се безброй приказки за вече до болка познати неща, от рода на: “крайно време е вносителите и производителите на лекарства да започнат отговорна дискусия със създателите на лекарствената политика”, или че “в позитивната и реимбурсната листа се сблъскват доста противоречиви интереси, което налага изграждането на регулаторни механизми” и че “ако НЗОК продължава да изразходва пари за лекарства по досегашната схема, ще влезне в противоречие с новите постановки на Закона за здравното осигуряване”…

От Българска асоциация “Диабет” и Българска асоциация за защита на пациентите поискаха кардинална промяна на реимбурсната система с изискване за актуализиране на информацията както за заболяемостта, така и на националните здравни приоритети у нас. Споделена бе идеята за тристранен пакт между финансовите институции и организациите на пациентите с искане за равноправно договаряне по принципни постановки на националния рамков договор.

Накрая мнозина се питаха дали не са пропилели напразно времето си в подобна дискусия. Но у всички се наложи мнението, че сблъсъкът на интереси в лекарствената политика се е превърнал в национален проблем, от чието бързо разрешение зависи осъществяването на здравната реформа и стабилността на цялата система за здравеопазване.