НИКОЛА ВАРАДИНОВ, председател на Българска асоциация “Диабет”: „ЗА ДЪРЖАВАТА Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ИЗМРЕМ, НО НИЕ НЕ ИСКАМЕ!”


vd 01/03/2003

– От средата на февруари болните започнаха да доплащат по-големи суми за 407 лекарства от списъка на здравната каса. Как се отрази това на хората с диабет?

– Наложи се да се доплаща за пероралните препарати в различна степен, съобразно някаква “позитивна листа”, която щяла да бъде публикувана някъде през септември. Казвам някаква, тъй като на своеобразна кръгла маса в парламента по тези проблеми никой не можа да обясни какви са критериите, по които едно лекарство в реимбурсивния списък е избрано за сметка на друго. Така че критериите са не само неясни, но са и неизвестни. Стана ясно единствено, че са оставени най-евтините медикаменти, а най-скъпите, за които се предполага, че цената е адекватна на качеството им и са най-търсени, са избрани да се доплащат. Крайната цел е да се реализират икономии.

– Без да се вземе предвид становището на специалистите?

– Този въпрос бе разгледан на Националния съвет по диабет към Министерството на здравеопазването, в който са всички най-изтъкнати български ендокринолози и диабетолози и на който и аз съм член като представител на националната диабетна организация. Общо бе становището, станало обществено достояние на 26 февруари, според което се отричат действията на касата. Известно е, че най-евтините медикаменти от типа на глибенкламид са технология от преди 30 години и се препоръчват при първоначалните форми на диабет, след което обаче не се приемат добре от болните. И при новите цени сега се стига до това, че хората се отказват от диабетолечение, тъй като нямат пари да си го позволят. Един пенсионер с 80 лв. месечно не може да плаща за диабета 30 лв., за кръвното налягане 20 лв., за оросяването на крайниците 40 лв. и да му останат пари за храна и живот. Тук просто намирисва на геноцид.

– Но след като хората не могат да си доплатят ще трябва да си сменят лекарството и да минат на друго лечение, което невинаги е в тяхна полза?

– Очаква се някъде около 20% от онези 120 000 хора с диабет тип 2, които са на перорални препарати, да минат на инсулиново лечение, което си има своята специфика. Един организъм, при който панкреасът все още функционира в някаква степен и му дава възможност сам да преодолее разходите на инсулин, може да живее с подходящи перорални медикаменти или рационални комбинации от тях. Лечението с инсулин налага инжектиране и допълнително обучение, по-чест домашен самоконтрол на кръвната захар. Освен това, тази терапия се свързва с най-висок риск от хипогликемии и наддаване на тегло (което е нежелателно при пациентите със затлъстяване). Именно затова водещите ендокринолози приеха становището, че тези действия на касата са неправилни и лекарствата трябва изцяло да се заплащат. Според моя малка сметка, ако 20 000 души минат на инсулин до края на годината, касата не само, че няма да реализира икономии, ами допълнително, наред с другото лечение, ще натрупа около 6.5 милиона лв. преразход от това, че ще плаща за по-скъпия инсулин. От бял хляб можеш да минеш на “Добруджа”, но с лекарствата не можеш да си играеш по същия начин. Да не говорим, че водещите европейски страни направиха простата сметка, че е по-евтино на здравната система да плаща лекарствата на диабетика за домашно лечение, отколкото той да лежи по болниците, където му се правят скъпи изследвания и се харчат пари за специализирани грижи, храна, спане, консумативи и т.н. Точно заради това за някои хронични заболявания е наложено безплатно лекарствено осигуряване – държавата да пести огромни суми от болничната помощ.

– Толкова ли е трудно чиновниците от касата да проумеят това?

– По отношение на диабета България бе доста по-напред дори от Великобритания и от доста други развити държави, но равнището ни падна ниско за сметка на финансови съображения. Не може да се разбере елементарното, че даже сега да ни излезе малко по-скъпо, това ще спести огромни суми в перспектива от намаляване на усложненията – ампутации, ослепяване, инвалидизация, инфаркти, инсулти, които водят до големи загуби. Ако такива хора управляват лекарствената политика, тежко ни и горко. Естествено, най-добре за държавата е да умрем, но ние пък не сме съгласни с това.

– Според директора на дирекция “Лекарствени средства за извънболнична помощ” в НЗОК Йорданка Вълчева било абсурдно твърдението в медиите, че сме се връщали три десетилетия назад, тъй като тези скъпи лекарства, които касата сега не заплаща, не са били на пазара тогава, а НЗОК остава да заплаща всички основни продукти, с които само до преди две години се е лекувал българинът. Основание ли е това да не се заплащат по-скъпите медикаменти?

– Това е абсолютна безмислица. Науката непрекъснато твори, всяка година излизат нови и нови лекарства и нашето желание е да ги получим, лекарят да ги предпише и касата да ги заплати. А не касата да прави здравеопазване. Тогава за какво е здравното министерство? Функцията на касата е да заплаща. Ако нямат пари, да си отиват, ще дойдат други хора, които могат да се оправят с тези пари. Болните не са виновни, че касата е допуснала рестриктивни бюджети. Логично в случая е да попитаме в парламента защо си купуват мерцедеси и бе-ем-вета, а не си вземат примерно москвичи, които са по-евтини.

– Какво трябва да се прави с натрупания резерв на касата от блидо 800 милиона лева?

– Да се деблокира и да се изразходва по предназначение. Всяка година в бюджета на касата остават резерви по около стотина милиона лева. Тези пари могат да ни помогнат сега, когато имаме нужда от тях.

– В заключение?

– Бих искал чрез “Клуб Д” да обявя, че организираме фонд за юридическа защита на хората с диабет. Искаме и ще водим дела, тъй като хората от здравната каса явно не могат да се оправят. Ще обявим подписка специално с тази цел, за да плащаме на най-добрите адвокати и да осъдим касата, която няма дефицит. Защото парите са събрани от здравноосигурителните вноски на хората, но са обсебени от държавата. Повече от година и половина говорим, че този резерв от вече близо 800 милиона лева е скрит някъде и явно се ползва за други цели. Това са пари, събрани за здравно осигуряване на болни хора, а не да бъдат монополизирани от касата. А вече разпределянето – по пътеки ли, по улици и булеварди ли, това не е проблем на болния човек, който по конституция трябва да получи безплатно здравеопазване.

Ето и банковата ни сметка:

Българска асоциация “Диабет”

ТБ “Биохим” АД

клон “Витоша”

София 1000, бул. “Витоша” 6

Банков код: 66074250

С/ка в лева № 1030006105

за фонд “Юридическа помощ за болните от диабет”

Novo Nordisk