ДЕБЮТИРА ПЪРВИЯТ МОНИТОР ЗА ДОМАШНО ИЗМЕРВАНЕ НА ГЛИКИРАНИЯ ХЕМОГЛОБИН


vd 01/03/2003

От началото на тази година Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) разреши свободната продажба във фармацевтичните магазини на САЩ и чрез Интернет на монитора A1cNow. Това обяви на 6 януари калифорнийската фирма Metrika – създател и производител на първото по рода си и уникално до момента устройство за домашен самоконтрол на гликирания хемоглобин. Мониторът е вече в кабинетите на американските лекари. Ще се появи и в аптеките до края на февруари.

Новото апаратче – рожба на микрооптиката и дигиталната електроника – е с размерите на джобен електронен калкулатор. За разлика от глюкомерите, то измерва не моментното ниво на кръвната глюкоза, а стойността на гликирания хемоглобин (HbA1c или A1c) със сходна на лабораторните методи точност. За целта уредчето A1cNow (А1сСега) се нуждае от микроскопична капка капилярна кръв – само 10 микролитъра, която се взима от върха на пръстите на ръката. Тази техника е добре позната на всички, които използват глюкомери за домашен самоконтрол на кръвната глюкоза.

Мониторът А1cNow e лесен и надежден за употреба не само от лекарите, но и от хората с диабет. При това, той отчита количествен резултат, който се изписва като цифра върху неговото екранче (виж снимките) за осем минути.

За разлика също от глюкомерите, това устройство не се нуждае от тестлентички. Не е необходимо и ходенето при лаборант, който да взима венозна кръв, за да измери по-късно нивото на гликирания хемоглобин със скъпа и сложна медицинска апаратура.

Всеки човек с диабет може да се научи как сам да използва мониторчето на Метрика в домашни условия. За целта трябва да вземе нужната за измерването капка кръв с помощта на специална капилярна пипетка (тръбичка за кръв). Следващата проста стъпка е капката кръв от пипетката да се смеси с разредител във флаконче, разположено върху специална поставка. След това разредената кръв се изтегля от флакона с помощта на втора (трансферираща) пипетка и се вкарва в апаратчето за еднократно отчитане. Само след броени минути то изписва върху екранчето си резултата. Консумативите (двете пипетки и флакона с разредител) са запечатани заедно във вакуумирана опаковка, която придружава мониторчето и се отваря преди провеждането на теста.

Препоръчват се четири проверки на гликирания хемоглобин годишно (на всеки три месеца). Следователно – хората с диабет, които ще използват този нов метод за домашен самоконтрол, се нуждаят годишно от четири мониторчета и придружаващите ги консумативи за еднократна употреба. Единичната им цена в момента е 22-25 долара (около 50 лева), която все още никъде не се реинбурсира от здравноосигурителните системи.

Измерването на гликирания хемоглобин е златен стандарт за цялостен диабетен контрол и ефективност на прилаганото лечение. Той представлява трайно и уникално съединение на глюкозата с хемоглобина на червените кръвни телца. Стойността обективно показва средното ниво на кръвната глюкоза, което е било поддържано през изминалите 90-120 дни, без да се влияе от стойността в момента на провеждане на изследването. Американската диабетна асоциация препоръчва хората със захарна болест да поддържат стойности на гликирания им хемоглобин до 7% или по-малко. Данните от проучване показват, че под половината от сладките хора в САЩ успяват да постигнат тази цел.

Всяко понижаване на гликирания хемоглобин с 1% се свързва с намаляване на риска от хронични диабетни усложнения с 35%. Въпреки тези доказани факти, резултатите от друго американско проучване посочват, че над 75% от хората с диабет тип 2 не знаят изобщо какво е нивото на гликирания им хемоглобин, защото не го проверяват.

Данните от сходни проучвания в Европа също потвърждават, че контролът на гликирания хемоглобин все още остава подценяван и нередовно използван в практиката показател за диабетно управление и намаляване на риска от свързаните с лошоконтролираното заболяване хронични усложнения. У нас лабораторното измерване на гликирания хемоглобин все още не се покрива от НЗОК, така че българските диабетици трябва сами да заплащат стойността на всеки тест.

С помощта на монитора A1c Сега хората с диабет могат редовно да измерват нивото на гликирания си хемоглобин в домашни условия и веднага да получават точна информация каква е била степента на управление на кръвната им глюкоза през предхождащите два-три месеца. За четири теста годишно ще са необходими около $100. Методът не замества глюкомерите, които дават информация за стойността на кръвната глюкоза в момента на изследването!

Новото апаратче е вече достъпно не само в САЩ, но и в Канада, Великобритания, Гърция, Турция…Фирма Метрика търси дистрибутори и нови потребители и в други страни по света. Още информация за уникалния метод за домашен самоконтрол на гликирания хемоглобин можете да намерите в Интернет на адрес www.A1cNow.com

Novo Nordisk