ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР УТВЪРДИ ДВЕ НОВИ НАРЕДБИ


vd 01/02/2003

Представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на Министерството на здравеопазването (МЗ) и на съсловните организации на лекарите и на стоматолозите разработиха съвместно основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на касата. Той бе определен с Наредба 27 на здравния министър и бе обнародван в първия тазгодишен брой на “Държавен вестник”. В същия брой бе поместена и Наредба 26, която определя списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично. Предстои да излезе и трета наредба – за принципите и начините на реимбурсиране на медикаментите.

Наредба 27 определя основните пакети за първична и специализирана извънболнична помощ, стоматологична дейност и болнична помощ. Броят на клиничните пътеки е увеличен с нови 41, които включват оперативно лечение и лъчелечение при новообразования, хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообръщение, хирургично лечение при глухота, катаракта и глаукома, консервативно лечение на хроничния хепатит при лица до 18-годишна възраст, левкози, прееклампсия и еклампсия и др. Нови са и пътеките за физиотерапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт.

В съответствие с един от приоритетите на здравната каса за 2003 година – за разширяване на дела й в заплащането на болничната помощ, в основния пакет са включени 81 клинични пътеки, които обхващат над 1500 диагнози.

Приятната новина за повече безплатно лечение в болниците през 2003 година обаче се оказва добра само на пръв поглед. 150 000 души у нас имат очна катаракта и се нуждаят от операция, която струва 200 долара. Но здравната каса може да поеме разноските за нея само за 1500 пациенти годишно. Ще се помага на най-нуждаещите се, а останалите ще се записват в списъци на чакащите.

Същото е положението и със сърдечно-съдовите операции. Ако годишно 1500 българи се нуждаят от животоспасяващи сърдечни клапи и байпаси, само 600-700 от тях ще бъдат лекувани за сметка на касата – операцията струва 9000 лева и парите не стигат за всички. Останалите пациенти ще трябва да се запишат в списъка на чакащите.

Както било и в други държави като Германия и Франция, където болните чакали ред по една година, обяснява министър Финков. Той всъщност си изми ръцете, защото с приемането на основните пакети за медицински услуги изпълни задължението си по Закона за здравното осигуряване.Оттук нататък цялата тежест пада върху гърба на касата, която трябва така да ограничи болните, лекарствата и изследванията, че те да се поберат в и без това крехкия й бюджет за 2003 година…