Ще се стигне ли до консенсус?


vd 01/02/2003

Още в началото на януари започнаха срещите между управителните съвети на НЗОК, БЛС и ССБ по преговорите за разработването и подписването на Националния рамков договор за 2003 година. Премина се и към по-конкретни действия по отделните текстове от определените съвместни работни групи. Очаква се в началото на февруари да бъде готов цялостен вариант на договора, който да започне да действа от 1 март 2003 година.

На срещата на 20 януари бе договорено болничните лекари да имат право само на един трудов договор с доболничен център за специализирана помощ в рамките на дадена община; касата да прекратява договор на медико-диагностични лаборатории с регистрирани отклонения от Националната система за външна оценка на качеството, като за подновяване на договорните отношения съответната лаборатория трябва да изпълни всички необходими изисквания за качество.

Без лимити за специалист и за изследвания – това предложение приеха управителните съвети на касата и на лекарите на 27 януари. При поискване от родителите децата до 6-годишна възраст ще получават безотказно талони за направление към кабинета на педиатрите. Същото ще важи през тази година и за бременните, които винаги могат да посетят кабинета на избрания от тях гинеколог. Здравната каса ще поема разноските по прегледите им.

Основният спорен момент на тази среща стана заплащането на общопрактикуващите лекари.

Преговорите продължават.

Novo Nordisk