ПРОМЕНИ В ЛЕКАРСТВЕНИЯ СПИСЪК


vd 01/02/2003

От 16 януари т.г. влязоха в сила нови промени в реумбирсивния списък на здравната каса. По този начин за някои от лекарствата пациентите вече доплащат по-малко, като същевренно спада и равнището на заплащане от НЗОК. Част от цените на медикаментите намаляват по инициатива на фирмите производителки. Такъв е случаят с бромокриптин, например, като две от включените в списъка негови форми стават напълно безплатни за хора с диабет и болест на Паркинсон.

В списъка се включва и рекомбинантен инсулинов аналог, който ще се отпуска безплатно по определена процедура.

Промените в реимбурсивния списък са изпратени до районните каси, аптеките и лекарите в договорения срок, уверяват от НЗОК.

Novo Nordisk