ПОВИШЕНА Е ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА


vd 01/02/2003

В бр. 4 от 14 януари т.г. на “Държавен вестник” бе обнародвано постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната в размер на 110 лв. С това се променя и размерът на потребителската такса, заплащана от здравноосигурените, на 1,10 лв (досега тя беше 1 лв).

Според Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за всеки преглед от лекар или стоматолог здравноосигурените заплащат по 1% от минималната работна заплата, а за всеки ден болнично лечение по 2% от МРЗ (вече по 2.20 лв.). За сметка на това максималният престой в болница, за който пациентът заплаща, бе намален двойно – от 20 на 10 дни.

Във всички случаи при заплащането на потребителската такса, изпълнителят на медицинска помощ трябва да издава касова бележка или квитанция, напомнят от здравната каса. Изписването на лекарства, без да е извършен медицински преглед, е грубо нарушение на договорите между лекарите и касата, заявиха също от НЗОК. В здравноосигурителната институция са постъпили оплаквания от хроничноболни пациенти, че лекарите искат потребителска такса само за издаването на безплатна или частичноплатена рецепта, без да са ги прегледали.

Novo Nordisk