ОПИТИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО


vd 01/02/2003

Болните, чието лечение здравната каса поема тази година, очевидно ще са повече. Договарянето със съсловните организации продължава. Надеждата за повече социалност този път е по-голяма. Колко ще ни помага касата в трудното пътуване, наречено клинични пътеки, при изпитанието да си болен в България? Ще се върне ли доверието в здравеопазването и в здравната каса с новите 41 клинични пътеки? Веднага след първата среща по преговорите за рамковия договор между управителните съвети на НЗОК и на съсловните организации на лекарите и на стоматолозите, за отговор на тези въпроси помолихме трима, от които в най-голяма степен зависи осъществяването им.

Доц. БОЖИДАР ФИНКОВ, министър на здравеопазването: “Тези 41 нови клинични пътеки, които обхващат много по-широк кръг заболявания, отколкото досега, бяха осигурени в резултат на увеличението на бюджета на касата за болничната помощ. Новите болести бяха избрани съобразно приоритетите на националната здравна политика и включват онези заболявания, които имат най-голяма социална значимост – най-висока смъртност, инвалидност, временна нетрудоспособност. Това са сърдечно-съдови заболявания, онкологични, ендокринни, белодробни заболявания. Главно към тях ориентираме новите пътеки, за сметка на разширяване на спектъра на заплащане на хирургични интервенции, защото те са и най-скъпата част от медицинските дейности. Казват, че има неясноти: например, лекува се пневмония, захарният диабет се изостря, но болницата, а също и касата, не са длъжни да поемат цената на усложнението и безплатното лечение съвсем не е такова. Очевидно отнася се за случаите, при които касата покрива част от лечението на пациентите, което съвпада с пътеката, и кой плаща останалото. Плаща го бюджетът, както досега. Така, че напрежение върху бюджета по здравеопазване винаги ще има.”

Д-р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ, председател на Българския лекарски сэъюз: “Много или малко са 41 нови клинични пътеки? Двойното им увеличение е един от най-важните моменти в Националния рамков договор. След приемането на поправките в Закона за здравното осигуряване тези клинични пътеки бяха изработени от междуведомствени групи, заедно със здравното министерство и НЗОК. И това е изключителният продуктивен момент в здравната реформа. А, че ще има спорове в преговорите, ще има. Вярно е, че има пътеки за заболявания с минимален брой пациенти, и други, които са много широко разпространени в България. Задачата на БЛС и на НЗОК при този финансов разчет от 200 млн. лева при базата данни, които имаме от предходни години, е да намерим точния баланс и да определим цените, които ще удовлетворят и двете страни. Аз съм много доволен, че първата среща на новото ръководство на УС на НЗОК и представителите на БЛС започна изключително конструктивно и вече определихме структурите на националния рамков договор. И което е особено важно, използваме всичко рационално, което имаме до сега. Един от положителните моменти в измененията на Закона за здравното осигуряване беше фиксирането на бюджета по пера – за медицинска помощ, за стоматологична дейност, за лекарства. Ние ще се съобразяваме с този бюджет и неговите рамки и ще направим реални разчети. Когато бъдат усвоени средствата, получени от здравноосигурените лица и увеличението на бюджета на НЗОК до 666 милиона, ще имаме възможност за малко по-голяма достъпност. Но трябва да бъдем реалисти и коректни към българското общество и българските лекари: с тези средства трудно ще можем да подобрим медицинските услуги”.

Проф. д-р ГЕНЧО НАЧЕВ, член на УС на НЗОК: “Хубаво е, че този проект за болничната помощ беше изработен съвместно с участието на специалисти от здравното министерство, касата и лекарския съюз и съобразен с бюджета на здравната каса. Оттук нататък коя от пътеките колко ще струва е въпрос на преговори между касата и БЛС. За първи път в болничната помощ влиза една нова философия: пътеките обхващат заболяванията отначало докрай – като започнем от конвенционалното медикаментозно лечение, минем през хитовете в областта на това лечение и най-накрая с оперативно лечение. Касата разполага с данни за броя на болните за всяко от заболяванията, засегнати в тези клинични пътеки. Имаме точни данни и за стойността на тяхното лечение, от влизането в болничното заведение до неговото изписване. Така, че първото послание, което трябва да отправим към хората в процеса на тези преговори е каква е точно 100-процентовата стойност на определена пътека и какъв процент от нея касата ще заплаща. Проектът за болничната помощ е изключително балансиран, а детската болнична помощ е застъпена в почти във всяка от всичките 81 клинични пътеки, като допълнително някои от тях се отнасят само за децата до 18 години”.