0800 14 800 ЗАПОМНЕТЕ ТОЗИ НОМЕР


vd 01/02/2003

НЗОК и здравното министерство, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие, откриха от началото на 2003 година национален здравно-информационен център с единен за страната безплатен телефон 0800 14 800. Достъпът от цялата страна на тел. 0800 14 800 е на цената на един телефонен импулс (7 стотинки). Разходите по реалната стойност на разговорите се поемат от НЗОК. Експертите ще отговарят на въпроси по горещия телефон всеки работен ден от 9 до 19 ч. Центърът започна с 5 отворени линии на този номер, които скоро ще се удвоят. Всички експерти са преминали специално обучение и могат да отговарят на въпроси за цялата система на здравеопазването, за услугите и лекарствата, които касата заплаща.

Създаването на центъра е породено от стремежа да се разшири и подобри системата за връзка с потребителите на медицинска помощ. Социологически проучвания показват, че три години след началото си здравната реформа продължава да се развива на фона на доста висока неинформираност. Хората не са достатъчно осведомени за правилата, по които тя работи и които регламентират отношенията лекар-пациент, не знаят правата си като здравноосигурени и пациенти, не знаят към кого да се обърнат, за да получат информация, отговор на свой въпрос или да подадат оплакване, поради което имат и чувството, че се злоупотребява с тях.

Здравно-информационният център осигурява облекчен достъп до навременна, актуална, обективна, точна и изчерпателна информация в помощ на пациентите и на изпълнителите на медицински и стоматологични услуги. На тел. 0800 14 800 хората могат да подават сигнали и оплаквания за нарушения от страна на лекарите, в болниците или от аптеките.

Центърът отвори и своя уеб-страница. На адрес www.zdrave-bg.info също ще се получава здравна информация: нормативните документи, свързани със системата на здравеопазването, Националния рамлков договор, данни за лечебни заведения и незаетите лекарски практики по области, формуляри, използвани в системата, често задавани въпроси и отговорите им.

Novo Nordisk