За вестник Клуб Д

МД НЮЗ издава четири специализирани списания – МD за новостите във всички области на медицината, Доктор D за клинично значимата информация в областта на диабетологията, Кардио D за обобщение на важната информация в областта на кардиологията и Клуб D за хората с диабет, техните семейства и лекари.

Клуб D е вестникът, четен от хората с диабет в България, от техните семейства и близки, както и от здравните специалисти в областта. Излиза 2 пъти в годината (на всеки шест месеца).

Пролет / Лято

Есен / Зима

Негови персонални платени абонати са над 2,000 души от цялата страна. Отделно, 5,500 броя от вестника се разпращат безплатно до ендокринологичните кабинети и отделения на повече от 300 здравни заведения и до всички регионални диабетни организации в България.

Вестникът е единственото издание в България, което образова диабетната общност, съветва за правилния стил на хранене и живот, дава платформа за обмен на опит и информация.

Проучванията ни показаха, че всеки брой на вестника се чете от най-малко трима души. Първият брой на Клуб Д излезе през 1991 година.

Информационни източници Редакционен екип

419,154 total views, 6 views today