Взаимните фондове – начин за увеличаване на спестяванията


md 01/07/2006

В България се отварят алтернативни възможности за увеличаване на спестените средства. С развитието на финансовия пазар в страната все повече хора започнаха да търсят отговор на въпроса как спестяванията и временно свободните средства могат да им донесат по-висока доходност.

Банковата сметка е алтернатива пред това да държим парите си у дома. Дали това обаче е единствения вариант? Този тип инвестиция е сред сигурните, но това е изцяло за сметка на доходността.

Лихвите по едногодишните левови депозити варират между 5% и 7%, а едновременно с това инфлацията у нас постепенно стопява половината от получения доход. В ущърб на вложителя са и наказателните лихви, които се начисляват, ако реши да изтегли част от спестяванията си преди да е изтекъл определеният срок.

Очакваното ни присъединяване към Европейския съюз създава добри перспективи за създаването и развитието в България на алтернативни възможности за инвестиране на спестяванията. Бързото развитие на достъпа до финансовите пазари в България и в чужбина доведе до създаването на нови по-атрактивни възможности за управление на паричните средства, широко познати в цял свят.

Една от тях са взаимните фондове.

Инвестирането в български взаимен фонд е изключително лесно. Имате пари, които искате да бъдат управлявани професионално и евентуално да получите по-висок доход от обикновения банков депозит – необходимо е да ги инвестирате във взаимен фонд. Ако имате нужда от парите ги получавате в рамките на три дни. Взаимните фондове са строго контролирани от държавната Комисия за финансов надзор.

Как взаимните фондове носят добра доходност?

Тези фондове носят на инвеститорите добра доходност, благодарение на това, че парите на клиентите се инвестират на финансовите пазари – това са Българска фондова борса – София АД, където се търгуват например акциите на редица търговски дружества, развиващи се успешно в съответния сектор на икономиката като: Софарма АД, Биовет АД, Момина крепост АД и много други или на международните фондови борси, където се търгуват акциите на дружества като например GlaxoSmithKline, 3M и много други.

Финансова група ЕЛАНА се грижи и следи за управлението на парите на клиентите си 24 часа в денонощието. Тя е най-голямата и най-старата в бранша, като съществува вече 15 години и управлява собствени и активи на клиенти за над 150 милиона лева.

Управляващото дружество ЕЛАНА Фонд мениджмънт АД предлага четири взаимни фонда, които прогнозират годишна доходност до 20% за 2006 година. Тя обаче не е гарантирана.

Ако искате по-висока доходност за своите вложения, трябва да имате предвид няколко неща.

Първо, необходимо е да прецените какъв пазарен риск сте склонни да поемете, като имате предвид, че колкото по-висок е пазарният риск, толкова е по-висока доходността. За непрофесионалния инвеститор думата „риск” е свързана с това да загуби парите си, докато в случая „риск” означава вероятността да се получи по-малък доход от очаквания.

Второ, трябва да прецените за какъв период сте склонни да държите парите си в дадения взаимен фонд. Колкото е по-дълъг срокът, толкова е по-вероятно да се неутрализират временните спадове в пазарните цени на активите, в които се инвестира и да спечелите от възходящ тренд. За взаимните фондове на УД ЕЛАНА Фонд мениджмънт АД се препоръчва инвестицията да се задържи около една година, за да може да бъде постигнат максималният доход.

Най-общо се предлагат три стратегии за инвестиране на спестяванията: нискорискова, балансирана и високодоходна (агресивна).

Добра алтернатива са балансираните взаимни фондове, като в тази група влизат ЕЛАНА Балансиран € фонд и ЕЛАНА Балансиран $ фонд (за спестявания в щатски долари). Според експерти на финансова група ЕЛАНА, подобен фонд може да донесе между 12 и 15% печалба за година за клиентите.

Това означава, че ако вложите минимума от около 100 лв. (или $100), след година инвестицията ви може да нарасне на 112-15 лв. (или $115). За разлика от банковите депозити тук можете да изтеглите част или цялата сума в рамките на 2-3 дни без това да повлияе върху натрупаната до този момент доходност.

Novo Nordisk