Съдържанието на избрана от Вас статия ще се появи тук.

Намерени 9474 статии от търсенето за ""


md 01/04/2020

Нови указания за диагноза и терапия на инфертилитета преди ART

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) определя инфертилитета като неспособност за постигане на успешна бременност за период от 12 или повече месеца, след непротектиран полов акт. Първичният инфертилитет се различава от вторичния, при който партньорите имат вече една успешна бременност. Около 80% от двойките постигат бременност за период от 12 месеца след редовни, непротектирани полови […]

md 01/04/2020

Лечение на неметастатичен, резистентен на кастрация карцином на простатата

Неметастатичният кастрационно-резистентен рак на простатата (nonmetastatic castration-resistant prostate cancer – nmCRPC) е хетерогенно заболяване, при което е налице повишение на простатно специфичния антиген (PSA) и кастрационни нива на тестостерона, без радиологични данни за метастатично заболяване на компютърна томография (СТ) и при скенер на костите. При част от пациентите може да се проведе наблюдение. При друга […]

md 01/04/2020

OECD, EOHSP/WHO, EC: “Недостатъчно развити превантивни мерки и извънболнична/амбулаторна помощ”

Предлагаме ви най-важното от доклада State of Health in the EU за 2019 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и European Observatory on Health Systems and Policies (EOHSP) в сътрудничество с Европейската комисия (ЕК), за състоянието на здравната система в България (1). Авторите са направили опит за анализ на специфичните особености и предизвикателства […]

md 01/04/2020

COVID-19 и сърдечносъдовата система

Пандемията от коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19) има отношение към сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) и се отразява върху сърдечносъдовата система. Това трябва да знаят всички лекари, които се грижат за заразените хора, но също и кардиолозите, тъй като голяма част от техните пациенти ще бъдат засегнати от вируса. Голяма част от възрастните болни, хоспитализирани с COVID-19, имат […]

md 01/04/2020

Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия

– Novartis обяви планове да придобие The Medicine Company (TMC) срещу $9.7 милиарда. Новината идва скоро след като TMC завърши успешно три фаза 3 клинични проучвания с inclisiran. Резултатите показват, че медикаментът намалява значително стойностите на LDL-C и е с отличен профил на безопасност и толерантност. Inclisiran е първият представител на групата на PCSK9 инхибиторите, […]

md 01/04/2020

Компютърната томография е най-добрата диагностика на COVID-19

Особеностите на образните находки при новата коронавирусна болест 2019 (COVID-19)*, определени на базата на предходния опит с подобните по етиологични и клинични характеристики коронавирусни синдроми** – тежкият остър респираторен синдром (SARS) и Близкоизточният респираторен синдром (MERS), бяха публикувани в American Journal of Roentgenology (1). Образната диагностика е критичен компонент на диагностичния процес, мониторирането на прогресията […]

md 01/04/2020

Новини от ЕМА

Нови медикаменти – Givlaari (givosiran) на Alnylam е първата одобрена в Европа терапия на острата чернодробна порфирия при възрастни пациенти. Рядкото заболяване е генетично (засяга около 1 на 100 000 души в Европа) и се дължи на липса на ензими, необходими за синтеза на хем (основна структура на хемоглобина), което води до кумулирането в тялото […]

md 01/04/2020

Дългосрочна ефикасност и безопасност на tamsulosin при ДПХ

Симптомите от страна на долните пикочни пътища при доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) са чести при мъже в напреднала възраст, като 25% от мъжете над 40-годишна възраст имат подобни оплаквания. Честотата на заболяването се увеличава с възрастта и засяга 70% при мъже на възраст >60 години (1). Освен изчаквателното поведение и оперативното лечение, медикаментозната терапия на […]

md 01/04/2020

Варицела при децата – възможности за превенция чрез ваксинация

Д-р Зорница Василева Клиника по детска кардиология Национална кардиологична болница – София Варицелата е едно от често срещаните инфекциозни заболявания при децата, което има много висок контагиозен индекс. Въпреки че ходът обикновено е самоограничаващ се, в 2-6 % от случаите се развиват сериозни усложнения, а реактивирането на варицела-зостер вируса е асоциирано с поява на herpes […]

md 01/04/2020

НСПВС и COVID-19

Европейската лекарствена агенция (EMA) публикува становище, според което към момента няма доказана връзка между приложението на ibuprofen (или други нестероидни противовъзпалителни средства – НСПВС) и влошаване на състоянието при болни с COVID-19 (1). Подобно е становището и на американската Агенция за храните и лекарствените средства (FDA) (2). През 2019 ЕМА започна обзор въз основа на […]