Съдържанието на избрана от Вас статия ще се появи тук.

Намерени 364 статии от търсенето за "хепатит"


md 01/05/2008

Mepolizumab намалява необходимостта от кортикостероиди при хипереозинофилен синдром

Анти-интерлевкин 5 (anti-IL 5) моноклоналното антитяло mepolizumab (GlaxoSmithKline) редуцира значително броя на еозинофилните клетки при болни с хипереозинофилен синдром, като така намалява необходимостта от високи дози кортикостероиди, показаха резултатите от проучване на д-р Marc Rothenberg и сътр. от Cincinnati Children’s Hospital в САЩ, публикувани през март в The New England Journal of Medicine (NEJM) (1). […]

md 01/05/2008

Новини от ЕМЕА

– Tysabri (natalizumab) е свързан с риск за чернодробно увреждане, предупреди през март EMEA (1). Медикаментът се прилага за лечение на множествена склероза при болни с висока активност на заболяването, въпреки проведената терапия с beta-interferon или при тежки, бързо прогресиращи форми на заболяването. Европейският регулаторен орган изиска от компанията-производител Elan да актуализира лекарствената инструкция на […]

md 01/03/2008

Монотерапията с интерферон-алфа

Монотерапията с интерферон-алфа, прилагана дългосрочно, намалява при възрастни пациенти прогресията на хроничната хепатит С вирусна инфекция (HCV) към хепатоцелуларен карцином (HCC), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Medical Virology (1). В изследването са участвали болни =/>60 години с хистологично доказани хроничен хепатит или чернодробна цироза и повишени серумни нива на трансаминазите и позитивна […]

md 01/03/2008

Neopterin индуцира възпаление в коронарните плаки

Птеридиновият дериват neopterin* е един от значимите фактори за развитието на възпалителен процес в човешките атеросклеротични коронарни лезии, който от своя страна допринася за бързото прогресиране на дестабилизацията на плаките, смятат авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през декември в списание Heart (1). Neopterin е катаболен продукт на гуанозин-трифосфата (ГТФ). Произвежда се от […]

md 01/03/2008

Новини от фармацевтичните компании

– Merck & Co очаква до края на годината да получи одобрение от FDA за Cordaptive (niacin с удължено действие плюс laropiprant), който понижава LDL и триглицеридите, и повишава HDL. Друг подобен комбиниран медикамент – MK-0524B (niacin с удължено действие плюс laropiprant и simvastatin) също очаква положително становище от американския регулаторен орган. Laropiprant е селективен […]

md 01/03/2008

Генни полиморфизми на фибронектин показват риск за развитие на В-клетъчен лимфом при тип 2 смесена криоглобулинемия

Два типа генни полиморфизми на фибронектин – MspI и HaeIIIb – са свързани с повишен риск за развитието на В-клетъчен лимфом при пациенти с тип 2 смесен криоглобулинемичен синдром, показаха резултатите от проучване на Fabris и сътр., публикувани през януари в списание Annals of Rheumatic Diseases (1). Тип 2 смесеният криоглобулинемичен синдром представлява медииран от […]

md 01/02/2008

Раковите заболявания са причинили 7.6 милиона смъртни случая през 2007

Раковите заболявания са причинили 7.6 милиона смъртни случая през 2007 година в света като само карциномът на белите дробове, свързан с тютюнопушенето, е отнел живота на 975 000 мъже и 376 000 жени, показва публикуван през декември доклад на American Cancer Society. Средно 15% от неоплазиите в световен мащаб са причинени от инфекциозни заболявания. Helicobacter […]

md 01/02/2008

Експозиция на съдържащи thimerosal ваксини

Експозицията на съдържащи thimerosal ваксини в ранното детство не е първична причина за аутизъм, заключи съдът в Мериленд, САЩ по повод на искове на родители срещу фирмата производител на подобни ваксини Wyeth. Честотата на аутизма и свързаните с него нарушения в САЩ не намалява след 2001 година въпреки изключването на thimerosal от почти всички детски […]

md 01/02/2008

Лекарствена безопасност

FDA обяви промени в лекарствените инструкции за безопасност и предупреди за нежелани странични ефекти на следните медикаменти: * raloxifene (Evista на Eli Lilly) е свързан с повишен риск за фатален изход в резултат на инсулт, се казва в актуализираната лекарствена информация на медикамента. Предупреждението идва малко след като американският регулаторен орган съобщи за повишен риск […]

md 01/02/2008

Новини от Европейската лекарствена агенция

Европейската лекарствена агенция (EMEA, www.emea.europa.eu) даде одобрение за продажбата на следните медикаменти: * Abraxane (paclitaxel свързан с наночастици албумин) на Abraxis BioScience, като монотерапия при метастазирал рак на гърдата при болни, които не са се повлияли от първоначалното лечение или са контраиндицирани за стандартна антрациклинова терапия * Atripla (efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil) на BMS, Gilead Sciences и […]