Cпиране на издаването на Кардио и Доктор Д като отделни списания.


md 26/10/2020

От 2021 г. Агенция Протос ООД – издател на списания МД, Кардио Д, Доктор Д и вестник Клуб Д, спира издаването на двете свои безплатни издания – Кардио и Доктор Д като отделни списания.

Кардио Д и Доктор Д ще бъдат включени като отделни секции (със свои корици) в нашето списание МД, с настоящата периодичност – четири броя на изданието Кардио Д – кардиология и два броя на изданието Доктор Д – ендокринология.

МД е уникално! Това е списание, което предлага статии, покриващи едновременно информация, важна за клиничната практика, в различни специалности.

Събирайки заедно читателите на Кардио Д и Доктор Д, ние се надяваме да постигнем по-добра информираност за метаболитната кардиология, липидологията и обезитологията.

Цената за абонамента за списание МД остава непроменена – само 18.00 лв. за шест книжки!

За тази цена получавате списание МД на хартиен носител и пълен достъп до уебсайта на нашите издания (spisaniemd.bg), който съдържа най-големия и уникален архив със специализирани медицински статии на български език – пълното съдържание на всички досега излезли (и на новите) броеве на МД, Доктор Д и Кардио Д.

Повече информация за начините на абониране може да получите на: https://spisaniemd.bg/абонамент-md

Novo Nordisk