Симптомите на COVID-19, сравнени с обикновена настинка, грип и алергия


md 19/03/2020
Симптом COVID-19 Обикновена настинка Грип Алергия
Фебрилитет Често Необичайно Често Понякога
Суха кашлица Често Понякога Често Понякога
Недостиг на въздух Понякога Не се наблюдава Не се наблюдава Често
Главоболие Понякога Необичайно Често Понякога
Болки по тялото Понякога Често Често Не се наблюдава
Възпалено гърло Понякога Често Понякога Не се наблюдава
Уморяемост Понякога Понякога Често Понякога
Диария Необичайно Не се наблюдава Понякога Не се наблюдава
Хрема/запушен нос Необичайно Често Понякога Често
Кихане Не се наблюдава Често Не се наблюдава Често

Често, Понякога, Необичайно, Не се наблюдава

Novo Nordisk