Списание Доктор Д и МД търсят медицински редактори


md 22/03/2015

Списания Доктор Д и МД търсят медицински редактори. Кандидатите трябва да са завършили медицина. Предпочитанията са са лекари с интерес в областта на ендокринологията, диабетологията и вътрешните болести.

Работата не изисква пълен работен ден и чудесно може да бъде съвместявана с работа в клиника.

Моля, изпращайте IV и кратко мотивационно писмо на адрес md@protos.bg

Novo Nordisk