Venlafaxine


md 01/10/2023

Venlafaxine e антидепресант от групата на смесените инхибитори на серотонин и норадреналин (SNRI), който действа чрез възстановяване баланса на съответните невротрансмитери в ЦНС. Venlafaxine е бициклично фенилетиламиново съединение, като в доза от 75 mg дневно блокира в по-значима степен обратното залавяне на серотонин, отколкото това на норадреналин. При високи дози (225 mg дневно) има значителен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.