Rosuvastatin е с предимства пред atorvastatin за високо интензивна липидо­понижаваща терапия


md 01/10/2023

Rosuvastatin e по-ефективен от atorvastatin по отношение на намалението на LDL-C, когато се прилага за високо интензивна липидопонижаваща терапия, показаха резултатите от нов системен обзор и мета-анализ, публикуван в Journal of Comparative Effectiveness Research (1). Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Статините са основата на липидопонижаващата терапия за първична […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.