Rosuvastatin


md 01/10/2023

Rosuvastatin e липидопонижаващ медикамент от групата на статините. Прилага се за първична и вторична превенция на сърдечносъдови събития, терапия на първичната хиперхолестеролемия, смесената дислипидемия и хомозиготната фамилна хиперхолестеролемия (1). Основният механизъм на действие на медикамента е инхибиране на 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl коензим А (HMG-CoA), който е лимитиращата стъпка в синтеза на холестерол. Това води до увеличена плътност […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.