Фармакокинетика и фармако­динамика на apixaban


md 01/10/2023

Apixaban*, директен инхибитор на фактор Xa (FХa), е с предвидими фармакокинетика и фармакодинамика, които са последователни при различни изследвани популации пациенти, включително при възрастни хора и при болни с бъбречно увреждане. Бързото начало на действие, ниският потенциал за хранителни или лекарствени взаимодействия и липсата на необходимост от рутинно мониториране по време на прием правят апиксабан […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.