ESH 2023 – ново ръководство за АХ


md 01/10/2023

Повечето пациенти с артериална хипертония (АХ), освен промените в начина на живот с цел редукция на повишеното артериално налягане (АН) и намаление на общия сърдечносъдов риск, се нуждаят от медикаментозна антихипертензивна терапия, според новото ръководство на European Society of Hypertension (ESH) (1). Редица големи рандомизирани и контролирани проучвания, както и мета-анализи с краен изход, доказаха […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.