Ендометриална интраепителна неоплазия/атипична хиперплазия


md 01/10/2023

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) публикува през септември нов консенсус за диагноза и терапия на ендометриалната интраепителна нео­плазия (endometrial intraepithelial neoplasia, EIN) или атипичната ендометриална хиперплазия, AEH) (EIN-AEH) (1). EIN-AEH е прекурсорна лезия на аденокарцинома на ендометриума. Дефинитивното лечение на заболяването е хистеректомия. При консервативен подход с цел запазване на фертилитета, е важно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.