Ендометриален карцином


md 01/10/2023

Ендометриалният карцином продължава да е едно от най-честите злокачествени заболявания в средно и високо развитите държави, според нов доклад на Federacion Internacional de Ginecologia y Obstetricia (FIGO). Той е шестото най-често злокачествено заболяване в световен мащаб, като за 2018 са регистрирани 382 000 нови случаи (1). Честотата на ендометриалния карцином е най-висока в развитите страни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.