Cefixime в гинекологичната практика


md 01/10/2023

Cefixime e трето поколение перорален цефалоспорин с широк спектър на действие, който се прилага за терапия на инфекции, причинени от чувствителни към антибиотика Gram-положителни и Gram-отрицателни бактерии. Той е особено активен срещу различни щамове на Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae (вкл. пеницилиназа произвеждащи и непроизвеждащи щамове), Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae и Branhamella catarrhalis, като е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.