Амбулаторна терапия на COVID-19


md 01/10/2023

Стратегиите за терапия на COVID-19 в амбулаторни условия претърпяват периодични промени в зависимост от циркулиращите варианти на SARS-CoV-2 и наличието на нови терапии. Настоящите препоръки на American College of Physicians (ACP) обобщават най-новите данни за лечение на заболяването в извънболнични условия (1). Намалението на риска и смъртността от тежък COVID-19 се дължи основно на имунизацията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.