Ранна диагноза и терапия на постпарталната кръвозагуба


md 01/08/2023

Прилагането на алгоритъм за ранна диагноза и терапия на постпарталната кръвозагуба намалява с 60% риска за тежка кръвозагуба (>/=1 000 ml), необходимостта за спешна лапаротомия и летален изход поради кървене при пациентки с вагинално раждане, показаха резултатите от проучването E-MOTIVE на Световната здравна организация (СЗО) публикувано през май в New England Journal of Medicine (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.