Превенция и корекция на перипарталната и пери­оперативната кръвозагуба


md 01/08/2023

Превенцията и корекцията на перипарталната и периоперативната кръвозагуба изискват мултимодален и мултидисциплинарен подход. Идентифицирането на пациентките с повишен риск за кървене започва още в предоперативния период. Това включва установяването на заболявания, свързани с нарушения в коагулацията (наследствени или придобити), преустановяването на приема на антитромботични медикаменти или диагностицирането на анемия преди големи оперативни интервенции. Настоящите тенденции […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.