ESH 2023 – ново ръководство за артериална хипертония


md 01/08/2023

European Society of Hypertension (ESH) публикува в края на юни нови актуализирани препоръки за диагноза и терапия на артериалната хипертония (АХ). В тях е потвърдена дефиницията за АХ, прицелните стойности на артериалното налягане (АН) при повечето пациенти и са посочени опростени алгоритми за мониториране и терапия при различни групи болни (1, 2). Някои от промените, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.