ESH 2023 – комбинирана антихипертензивна терапия


md 01/08/2023

Новото ръководство на European Society of Hypertension (ESH) не промени определението на артериалната хипертония (АХ): стойности на систолното артериално налягане (САН) >/=140 mmHg и/или диастолното артериално налягане (ДАН) >/=90 mmHg при неколкократно офисно измерване. В същото време трябва да се има предвид, че е налице пряка връзка между АН, сърдечносъдовите и бъбречните събития, която започва […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.