ESC 2023 – aртериална хипертония в напреднала възраст


md 01/08/2023

Артериалната хипертония (АХ) е изключително честа при индивиди в напреднала възраст, като е съпътствана от повишен сърдечносъдов и бъбречен риск, според новите стандарти на European Society of Hypertension (1). В тази демографска група, систолното артериално налягане (САН) има по-важна прогностична стойност, в сравнение с диастолното артериално налягане (ДАН). Изолираната систолна хипертония е предоминантният фенотип хипертония, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.