Darolutamide удължава преживяемостта при mHSPC


md 01/08/2023

При болните с метастатичен, хормон-чувствителен рак на простатата (mHSPC), добавянето на darolutamide* към андроген депривационна терапия (ADT) и docetaxel подобрява сигнификантно преживяемостта, в сравнение с плацебо и ADT плюс docetaxel. Данните са от проучването ARASENS публикувано в New England Journal of Medicine (1). Въпреки значителният напредък в терапията, в много от случаите на mHSPC заболяването […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.