ASA е свързан с риск за анемия


md 01/08/2023

Възрастните пациенти в добро общо здравословно състояние, които приемат всекидневно ниски дози acetylsalicylic acid (ASA) имат с 20% по-висок риск за развитие на анемия и намаление на серумния феритин дори без наличието на значимо кървене, показаха резултатите от голямо ново рандомизирано и контролирано проучване, публикувано в Annals of Internal Medicine (1). ACC/AHA (през 2019) и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.