ADA 2023 – липидо­понижаваща терапия при диабет


md 01/08/2023

При болните с ДТ2 има повишена честота на липидни нарушения, което допринася за високия риск за ASCVD. Редица проучвания доказаха благоприятните ефекти на терапията със статини върху крайния сърдечносъдов изход, без значение от наличието или отсъствието на коронарна болест. Корекцията на дислипидемията e значим фактор за първична или вторична превенция на ASCVD, независимо от изходните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.