ADA 2023 – антитромбоцитна терапия при диабет


md 01/08/2023

Acetylsalicylic acid (ASA) е ефективна за намаление на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност след предходен МИ или инсулт (вторична превенция). При хора без предходни сърдечносъдови събития (първична превенция), нетните ползи от приложението на ацетилсалицилова киселина са противоречиви. ASA има малък ефект върху исхемичните съдови събития, като абсолютното намаление на неблагоприятните събития зависи от степента на съществуващия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.