Вирусни респираторни инфекции и белодробно увреждане


md 01/02/2023

Вирусните инфекции на дихателните пътища засягат белите дробове директно, чрез десцендиране на инфекцията или чрез хематогенно разпространение; пулмоналното увреждане настъпва в резултат на цитопатично действие на вируса или чрез имунно-медиирани механизми (1-7). Острите вирусни респираторни инфекции (ОВРИ) са важен проблем на общественото здравеопазване и са водеща причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Основните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.