Указания на ACC/AHA за диагностично и терапевтично поведение при болести на аортата


md 01/02/2023

Указанията на Американския колеж по кардиология/Американската сърдечна асоциация (ACC/AHA) от 2022 година за болестите на аортата предоставят препоръки за диагностициране, оценка, медикаментозна терапия, ендоваскуларни и хирургични интервенции и за дългосрочно проследяване на пациентите със засягане на аортата, за което са характерни многообразни клинични прояви (1). Ключовите моменти от препоръките са следните: I. Анатомия: 1. В […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.