Самооценка на сърдечносъдовия риск при привидно здрави хора


md 01/02/2023

Фокусът на актуализираните препоръки от 2021 година на Европейското дружество по кардиология (ESC) за първична и вторична превенция на ССЗ е върху първичната превенция: как бързо да се оцени рискът за сърдечносъдово събитие (дефинирано като миокарден инфаркт (МИ), инсулт или сърдечносъдова смърт при „привидно здрави“ хора) и съответните терапевтични последствия (1, 2, 3). Дефиницията за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.