Rosuvastatin забавя нарастването на дебелината на каротидната интима-медия


md 01/02/2023

Rosuvastatin 20 mg дневно намалява сигнификантно задебеляването на слоя интима-медия при пациенти със субклинична атеросклероза, показаха резултатите от проучването METEOR-China, публикувано в сп. Stroke (1). Атеросклерозата е водеща причина за сърдечносъдови заболявания. Дебелината на слоя интима-медия на катотидната артерия (carotid intima-media thickness, CIMT) е добър показател за степента на атеросклероза, който се прилага в интервенционалните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.