Ранното започване на терапия със стабилизатори на тетрамерите подобрява прогнозата при ATTR-CM без симптоми на СН при поставяне на диагнозата


md 01/02/2023

Ранното започване на терапия със стабилизатори на тетрамерите при пациентите с ATTR-CM без признаци на сърдечна недостатъчност (СН) при пoставяне на диагнозата е асоциирано със забавена прогресия към клинично изявена СН и с подобрена преживяемост, показаха резултатите от клинично проучване, които бяха публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). Транстиретиновата амилоидна кардиомиопатия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.