Препоръки AAP за поведение при хипербилирубинемия при новородени след 35 г.с.


md 01/02/2023

Представяме ви в обобщен вид ревизираните препоръки на Американската академия по педиатрия (AAP) за диагностично и терапевтично поведение при хипербилирубинемия при новородените след 35-та гестационна седмица (г.с.), които бяха публикувани в списание Pediatrics (1). Над 80% от бебетата имат някаква степен на жълтеница. Внимателното проследяване на всички новородени и предприемането на необходимите терапевтични мероприятия са […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.