Периоперативна антитромботична терапия


md 01/02/2023

American College of Chest Physicians (ACCP) публикува в края на 2022 в сп. Chest ново практическо ръководство за периоперативна антитромботична терапия*. To обхваща четири основни категории: антагонисти на витамин К (VKA) (основно warfarin); периоперативна преходна („bridging“) антикоагулация при пациентите на антитромботична терапия с VKA (основно хепарини с ниско молекулно тегло, LWMH); директни орални антикоагуланти (DOAC); […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.