Патогенеза на миокардита след имунизация срещу SARS-CoV-2


md 01/02/2023

Изследването на имунния профил на ваксинирани срещу SARS-CoV-2 подрастващи и млади възрастни показва, че индуцираният от mRNA ваксина имунен отговор не се различава между индивидите, които развиват миокардит и тези, при които той не се развива. При ваксинираните, които развиват миокардит след имунизация, в кръвта се установяват свободно циркулиращи спайк протеини (1). Миокардитът е много […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.