Новини от ЕМА


md 01/02/2023

– Injudo (tremelimumab) на AstraZeneca ще се прилага в комбинация с durvalumab като първа линия терапия на възрастни пациенти с напреднал или неоперабилен хепатоцелуларен карцином. Активната субстанция на медикамента е моноклонално антитяло, свързващо се с CTLA-4, който се експресира на повърхността на активираните Т лимфоцити. По този начин се усилват Т-клетъчната активация и пролиферация, както […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.