Нови тенденции в терапията на АХ


md 01/02/2023

Артериалната хипертония (АХ) продължава да е водещ рисков фактор за сърдечносъдови заболявания и причина за летален изход. В световен мащаб, около 1.5 милиарда души са с офисно измерено систолно артериално налягане (САН) >140 mmHg или диастолно АН (ДАН) > 90 mmHg. Нови данни показаха, че за периода 1990-2019 хората във възрастовата група 30-79 години с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.