Неметастатичният кастрационно-резистентен рак на простатата


md 01/02/2023

Неметастатичният кастрационно-резистентен рак на простатата (nmCRPC) се дефинира като повишение на PSA >2 ng/mL в две последователни измервания, кастрационни нива на тестостерона <1.7 nm/L и отсъствие на метастатични лезии на конвенционалната образна диагностика (компютърна томография или костна сцинтиграфия). Около една трета от пациентите с рак на простатата, които получават ADT за биохимичен рецидив след локална […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.