Хиперкалциемия при злокачествени заболявания


md 01/02/2023

В края на миналата година, Endocrine Society (ES) публикува първите препоръки за лечение на хиперкалциемия при онкологични заболявания (1). Хиперкалциемията е най-честото метаболитно нарушение при злокачествени заболявания, макар че честотата му и свързаният с нея висок леталитет намаляват в резултат на приложението на новите химиотерапевтични агенти. По различни преценки, хиперкалциемия се среща при 2-30% от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.