Фиксирана дозова комбинация ramipril/amlodipine при АХ с висок сърдечносъдов риск


md 01/02/2023

Антихипертензивната терапия с фиксирана дозова комбинация (ФДК) ramipril/amlodipine, приложена като част от комплексното лечение на артериалната хипертония (АХ) при пациенти с много висок сърдечносъдов риск, е асоциирана с постигане на прицелните стойности на артериалното налягане (АН) в рамките на четири седмици, в резултат на подобрени ефективност и комплайънс. Освен това, ramipril/amlodipine води до нормализиране на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.